logo
XS
SM
MD
LG
Тернопільська
обласна клінічна
лікарня

Кардіологічне відділення для інфарктних хворих з палатами інтенсивної терапії

Кардіологічне відділення для інфарктних хворих з палатами інтенсивної терапії
Ендокринологічне відділення
Торакальна хірургія
Отоларингологічне відділення
Відділення хірургічної стоматології
Нейрохірургічне відділення
Гематологічне відділення
Хірургія №1
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії
Хірургія №2
Гастроентерологічне відділення
Нефрологічне відділення
Ревматологічне відділення
Урологічне відділення
Ортопедо-травматологічне відділення
Офтальмологічне відділення
Відділення судинної хірургії
Пульмонологічне відділення
Відділення інтервенційної радіології, кардіології та реперфузійної терапії
Кардіохірургічне відділення

У 1978 році на базі лікарні було створено кардіологічний диспансер та кардіологічне відділення з палатою інтенсивної терапії для інфарктних хворих.

Сьогодення сучасного кардіологічного відділення це – надання висококваліфікованої спеціалізованої діагностично-лікувальної та консультативної допомоги хворим із серцево-судинною патологією.

Для надання кваліфікованої допомоги на даному етапі впроваджені наступні методики діагностики та лікування.

Інструментальні:

- реєстрація ЕКГ;
- добове моніторування діяльності серця та артеріального тиску;
- велоергометрія;
- ехокардіоскопія у 2-х вимірному режимі;
- через стравохідна ЕХО кардіоскопія;
- черезстравохідна електрокардіостимуляція;
- вимірювання периферичного венозного тиску;
- пульсоксиметрія (насичення киснем тканин);
- визначення варіабельності серцевого ритму.

Лабораторні:

- повний спектр біохімічного аналізу крові;
- розгорнута ліпідограма;
- коагулограма ;
- визначення креатинінфосфокінази;
- тропоніновий тест;
- з метою диференціальної діагностики гіпертонічної хвороби і симптоматичних артеріальних гіпертензій – якісний тест на кортизон;
- контроль загортальної системи крові: міжнародне нормалізоване відношення, активований частковий тромбопластиновий час
- D - дімер
- Прокальцитонін
- Ревмопроби
- Імунограма
- Посіви крові на стерильність
- Гормони щитоподібної залози та інші

Лікувальні:

- тимчасова електрокардіостимуляція за ургентними показами;
- імплантація постійних водіїв ритму;
- тромболітична терапія при гострому інфаркті міокарду та тромбоемболії легеневої артерії;
- медикаментозна та електроімпульсна кардіоверсія.

Концепції розвитку надання високоспеціалізованої допомоги населенню області передбачає розвиток інтервенційних методик, а саме ангіографічні методи діагностики патології серця та судин, інвазивне лікування складних порушень ритму та провідності, імплантація штучних водіїв ритму, ресинхронізаційна кардіостимуляція, електрофізіологічне дослідження провідної системи серця з впровадження катетерної абляції.

Кардіологічне відділення для інфарктних хворих з палатами інтенсивної терапії

Вівчар Наталя Мирославівна
Лікар-кардіолог
Завідувачка кардіологічним відділенням
Потіха Ярослав Олександрович
Лікар-кардіолог
Підгурський Андрій Вацлавович
Лікар-кардіолог
Мазур Олена Петрівна
Лікар-кардіолог
Зубанюк Валентина Миколіївна
Лікар-кардіолог
Головач Неля Андріївна
Лікар-кардіолог
Гданська Наталія Миколаївна
Лікар-кардіолог
Лікар вищої категорії
Буртняк Анатолій Михайлович
Лікар-кардіолог